Synopsis

Monday-Saturday at 9:00 P.M.

Eka bhali dekha jauthiba duiti chehera, hele alaga duhinka kahani... Kie se Tara O kie se Tarini.

Tara Tarini | Full Ep 36 16th Dec Nov 2017 | Odia Serial - TarangTv
Tara Tarini | Full Ep 36 16th Dec Nov 2017 | Odia Serial - TarangTv
Tara Tarini | Full Ep 35 15th Dec Nov 2017 | Odia Serial - TarangTv
Tara Tarini | Full Ep 35 15th Dec Nov 2017 | Odia Serial - TarangTv
Tara Tarini | Full Ep 34 14th Dec Nov 2017 | Odia Serial - TarangTv
Tara Tarini | Full Ep 34 14th Dec Nov 2017 | Odia Serial - TarangTv
Rupam - Tara Tarini | Sumanta Kumar Nayak | Sneak Peak Video - TarangTV
Rupam - Tara Tarini | Sumanta Kumar Nayak | Sneak Peak Video - TarangTV
Tara Tarini | Full Ep 33 13th Dec Nov 2017 | Odia Serial - TarangTV
Tara Tarini | Full Ep 33 13th Dec Nov 2017 | Odia Serial - TarangTV
Tara Tarini | Full Ep 32 12th Dec Nov 2017 | Odia Serial - TarangTV
Tara Tarini | Full Ep 32 12th Dec Nov 2017 | Odia Serial - TarangTV